Distribució

Diposem d’una flota total de 18 camions, pel transport i la distribució dels nostres productes, per  tal d’adaptar-nos a les necessitats dels nostres clients i proveidors.

  • 2 trailers
  • 1 camió amb plataforma elevadora
  • 15 camions de reparto

Operem principalment a la comarca del Baix Llobregat, concretament a l’àrea Nord.