Carbòniques Trèbol, Notícies

Informe de gestió i memòria

1/ Inversió i renovació.

S’han renovat els següents actius:

❖ Compra de 6 cotxes Marca Citroën C1, d’última generació amb normativa euro 6, destinats al departament comercial. A l’hora de la compra ens vam guiar per paràmetres sostenibles, escollint d’aquesta manera, vehicles de baixa emissió.

❖ Compra de 10 vehicles Nissan Cabstar, d’última generació amb normativa euro 6, destinats al departament logístic per fer la distribució dels nostres productes comercials, als clients de la zona de distribució. A l’hora de la compra es va tenir molta cura per elegir aquells camions que reduïssin les emissions, tenint en compte que la nostra feina de distribució, implica el constant moviment dels vehicles.

❖ Compra d’1 camió Tràiler Marca Scania d’última generació en normativa euro 6, per fer el transports dels nostres productes comercials des dels magatzems del fabricant Embotellador al nostre magatzem de distribució. En aquest cas vam decidir incorporar un sistema GPS per satèl·lit al servidor de Scania, el qual està programat automàticament, per consumir el mínim possible durant el seu trajecte, al mateix temps que redueix l’emissió dels gasos contaminants.

2/ Inversió en Innovació i Recerca.

En el nostre estudi de Riscos Laborals, vam detectar que on teníem més incidències de baixes era a l’àrea de Logística i Distribució, en concret, en l’acte de descarregar i carregar les caixes al camió, en el moment de descarregar-les als magatzems dels nostres clients. Després de realitzar un estudi exhaustiu i acotat, vam detectar que el problema principal es trobava en la nostra carrosseria (disseny del camió). Vam decidir contactar amb el nostre carrosser “Carrosseries Consa” i dissenyar una caixa pels nostres camions nous, que fos el més baixa possible, és a dir, que estigui el màxim de prop del terra que pot estar, per tal de reduir el risc laboral dels nostres repartidors, ja que fins ara, a vegades, s’havien d’enfilar a la caixa, o posar-se de puntetes per poder agafar algunes caixes. Per aquest motiu, després de comprovar l’eficàcia del disseny, vam portar a terme la fabricació d’aquestes noves caixes, evitant que el repartidor es pugui fer mal mentre està realitzant la seva feina pertanyent. Finalment, es va fer el seguiment de la nova inversió i vam comprovar que havíem assolit l’objectiu plantejat, de reduir les baixes d’aquest departament, aconseguint-ho en un 90%.
Per altra banda, donat el ritme de la societat actual, on has d’estar en un dinamisme constant, volem seguir treballant pel benestar del personal a través de noves propostes, com: la política de Pets at work, enquestes de clima laboral, reunions amb la tècnica brainstorming per solucionar problemes, etc. Som partidaris i creiem en les noves corrents que van sorgint de cara a proporcionar un lloc de treball adient pel treballador, i on aquest es senti bé i realitzat. D’aquesta manera, aconseguirem que aquests estiguin compromesos amb l’empresa, creguin en el projecte empresarial i, es sentiran i seran partícips de les millores o idees innovadores, que es poden aplicar en el negoci.

3/ Medi ambient i Sostenibilitat.

Carbòniques Trebol és una empresa que està compromesa amb el medi ambient, per aquest motiu hem volgut invertir en desenvolupar i trobar noves maneres d’operar en l’empresa que siguin respectuoses amb el medi ambient. Arran d’això, s’han efectuat les inversions que ja s’han anat comentant, basant-nos en un pla de sostenibilitat desenvolupat per l’empresa, que aporta cap al medi ambient totes les mesures que tecnològicament tenim al nostre abast per contribuir als projectes de la Unió Europea, per reduir l’efecte hivernacle i, adaptar-nos als nous temps, donat l’agreujant canvi climàtic que estem vivint. Recalcar que a nivell de transport hem volgut afegir-nos a la nova normativa euro 6; una normativa de protecció mediambiental que té com a propòsit limitar les emissions d’alguns gasos contaminants que són emesos pels vehicles, és a dir, donant lloc a vehicles menys contaminants. A més, en l’últim any, hem aconseguit reciclar gairebé el 40% del paper que compràvem, tot reutilitzant-lo, i reduint la compra i malbaratament d’aquest.

4/ Creixement intern de l’empresa. Hem invertit en una nova zona de distribució de la qual ja hi teníem una petita part, per donar més solidesa i creixement a la nostra empresa, a més de poder unificar tots els clients, per tal d’oferir-lis un millor servei conjuntament. Això ha estat possible gràcies al recolzament i confiança dels nostres principals Partners o Proveïdors, en el nostre projecte de distribució, com: Damm, Coca Cola European Partners, Aguas Danone Font Vella, Neste Waters aigües Viladrau, Grupo Cacaolat, Peñasanta Leche Asturiana, Grup Costa Brava, Eckes Granini Iberica Sucs Granini. Totes aquetes empreses ens donen suport comercial a la nova zona, per poder proporcionar una total cobertura als nostres clients dels productes que oferim i ens representen. A més a més, amb el nostre principal proveïdor d’aliments, Grup Costa Brava, gràcies a ell, aquest any hem incorporat una nova gamma de productes: els frescos, per dos motius: cobrir una branca insatisfeta de les necessitats dels nostres clients, i expandir el nostre ventall de productes.
D’altra banda, aquest any hem volgut invertir en el creixement digital de l’empresa, tot millorant la web corporativa, per tal de poder oferir facilitats tecnològiques i digitals de cara als nostres clients, i poder millorar la comunicació online de l’empresa cap al seu entorn, ja sigui per donar a conèixer fets importants que han ocorregut, com la incorporació de nous productes.

5/ Formació.

Som una empresa amb iniciativa a l’hora de formar el nostre personal. Per aquesta raó, apart de les formacions anuals de nous productes, aquest any hem decidit invertir més recursos formatius a tots els nivells de l’empresa. Hem realitzat cursos d’excels per l’administració, curs de reciclatge pels treballadors del magatzem encarregats de dur els carretons de forca, ja sigui pels més experts, com per les noves incorporacions. Per acabar, també hem volgut formar als nostres treballadors en la manipulació d’aliments, donat la importància de saber tractar correctament un producte tan important i bàsic, com és un aliment, i les escandaloses notícies que estan havent-hi sobre la fabricació de molts aliments i/o el seu tractament durant tota la traçabilitat d’un producte. Gràcies a això, potenciem el talent dels nostres treballadors, ja que creiem amb ells. Al mateix temps que els estem posant en valor.